Dargilita.lt

1. Søknad

Disse salgsbetingelsene ("vilkår og betingelser") vil gjelde for alle salg og tilbud på varer, materialer, utstyr og tjenester fra Mobpartstore OÜ. "Tilbudet" og "Ordren" sammen med "Vilkårene" skal utgjøre "kontrakten". Alle kjøp av kunde, eier eller dets agent ("kjøper") er uttrykkelig begrenset og betinget av aksept av vilkårene. Selger motsetter seg og avviser enhver bestemmelse som er tillegg til eller forskjellig fra vilkårene og betingelsene som kan vises i kjøperens kjøpsordre, bekreftelse, bekreftelse, skriving eller i annen tidligere eller senere kommunikasjon fra kjøper til selger, med mindre slik bestemmelse uttrykkelig er avtalt fra av selger skriftlig signert av selger. I forbindelse med disse vilkårene skal begrepet "varer" referere til varene, materialet og utstyret som er oppført på bestillingen, samt alt utstyr eller annet materiale som tilbys i forbindelse med noen tjenester, og begrepet "tjenester" skal referere til tjenestene som er oppført i ordren, samt alle tilleggstjenester som leveres med alle varer. Begreper som ikke er definert her, skal ha betydningen angitt i ordren.

2. Bestill

Hver ordre som legges ut på nettstedet www.Mobpartstore.no er en kontrakt inngått mellom kunden og selskapet Mobpartstore OÜ.

Kunden må velge en leveringsadresse og en betalingsmåte online.

En ordre anses å være gyldig når kunden har mottatt en bekreftelses -e -post fra Mobpartstore.no.

Mobpartstore OÜ tar ikke ansvar for konsekvensene av eventuelle feil angående informasjonen gitt av kunden på www.Mobpartstore.no


3. Priser

Prisene som vises på www.Mobpartstore.no er oppgitt i Norwegian krone,

prisene er inkludert mva.

Mobpartstore forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel når som helst. Prisen som gjelder for kunden er den som ble vist på bestillingstidspunktet.

Kunden kan dra fordel av spesifikk kommersiell rabatt knyttet til sin aktivitet eller volumet av bestillinger.

Leveringspris er ikke inkludert i produktprisen.


4. Fakturering og betaling

Betalinger gjøres med PayPal eller kredittkort.

Kunden garanterer for Mobpartstore at han har alle nødvendige tillatelser til å bruke betalingsmåten han valgte da han la inn bestillingen.

Bestillingen vil bli ansett som gyldig når de offisielt akkrediterte organismer har bekreftet betalingsavtalen. Hvis de nekter, blir ordren automatisk kansellert.

Betaling av en faktura anses som effektiv og fullstendig etter at Mobpartstore har samlet inn det totale beløpet som er fakturert kunden.

Forskuddsbetalingen er ikke underlagt noen rabatt eller annen fordel.


5. Produkttilgjengelighet

Våre produkttilbud gjelder så lenge de er synlige på nettstedet vårt. Indikasjonene om produkttilgjengelighet er gitt i det øyeblikket kundene legger inn bestillingen. Hvis en vare blir utilgjengelig etter bestilling, vil Mobpartstore informere kunden via e -post. Bestillingen vil deretter bli forsinket i henhold til den nye tilgjengeligheten av varen.


6. Bestill mottak

Kunden vil motta en e -postbekreftelse på e -post samme dag etter at han la inn bestillingen.

Kunden vil deretter bli informert på e -post når de ferdige produktene vil bli gitt til transportøren for levering.

Leveringstiden vil svare til leveringstiden kunden valgte da han la bestillingen.

Det er kundens ansvar å kontrollere produkter levert ved mottak. Bortsett fra når det gjelder defekte produkter, anses varene som akseptert av kunden og overholder bestillingen, med mindre kunden har utstedt skriftlig observasjon til transportøren under vilkårene gitt i loven:

- Observasjon (er) nevnt på følgeseddelen.

- Bekreftelse av slike observasjoner med anbefalt brev med mottaksbekreftelse til transportøren innen 3 dager etter mottak av varer.

Etter å ikke ha oppfylt disse formalitetene, vil varene bli sertifisert kompatible og fri for synlige defekter, og intet krav vil bli godtatt av Mobpartstore.

Bortsett fra spesielle tilfeller eller utilgjengelighet av ett eller flere produkter, vil produktene som er bestilt bli levert med en gang.

Leveranser håndteres av en uavhengig transportør.

7. Force Majeure

En force majeure -hendelse er enhver hendelse som ligger utenfor rimelig kontroll av Mobpartstore (inkludert streik, trafikkbelastning, nedetid for en ekstern linje eller Mobpartstore manglende evne til å anskaffe tjenester, materialer eller artikler som kreves for gjennomføring av kontrakten, bortsett fra til forbedrede priser). Hvis Mobpartstore er forhindret eller begrenset fra å utføre alle eller noen av sine forpliktelser i henhold til disse salgsbetingelsene på grunn av en force majeure -hendelse, skal Mobpartstore fritas for sine forpliktelser i løpet av den perioden hendelsen fortsetter, og skal ikke ansvarlig for enhver forsinkelse og/eller svikt i oppfyllelsen av sine forpliktelser i løpet av denne perioden. Hvis force majeure -hendelsen fortsetter i en periode som er lengre enn fjorten dager, kan Mobpartstore kansellere den berørte bestillingen eller kansellere hele eller deler av disse salgsbetingelsene, uten ansvar overfor kunden.

 

Personvern
Denne erklæringen gjelder for behandling av personopplysninger som Mobpartstore.no samler inn om deg, som kan komme for eksempel via våre nettsider (inkludert sosiale nettverk som tilhører tredjepart), elektronisk post, SMS, telefon, butikk, registreringsblanketter, øvrige kontakter med oss, kameraovervåkning, via tredjepart og fra allment tilgjengelig informasjon.

Vi verner om din personlige integritet. Denne erklæringen regulerer hvordan vi samler inn, benytter og beskytter opplysninger om deg og hvordan du kan ivareta dine rettigheter. Vi ber deg ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller synspunkter rundt denne personvernerklæringen.

Ved henvisning til lov refererer vi nedenfor til Den generelle databeskyttelsesforordningen (eng. General Data Protection Regulation, GDPR) og annen gjeldende norsk databeskyttelseslovgivning.

 

Hvilke opplysninger samler vi inn om deg?
Med «personopplysninger» menes opplysninger som angår deg og som kan identifisere deg.

I denne personvernerklæringen bruker begrepene «personopplysninger» og «opplysninger om deg» synonymt og om hverandre.

Vanligvis kan du benytte deg av nettsiden vår uten å gi oss andre opplysninger enn de rent tekniske. På enkelte sider vil vi kreve opplysninger om deg, for eksempel i forbindelse med kjøp og tjenesteoppdrag, eller hvis du registrerer deg som mottaker av et elektronisk nyhetsbrev. Videre kan vi benytte oss av opplysninger om deg som vi har hentet fra andre kilder, gjort tilgjengelige av tredjepart, for eksempel markedsførings- eller salgsselskaper.

De personopplysningene om deg som samles inn, kan være:

Person- og kontaktopplysninger – som navn, adresse, epostadresse og telefonnummer.

Økonomisk informasjon – informasjon som trengs for å kunne sluttføre en bestilling eller som du bruker for å gjennomføre et kjøp, for eksempel betalings- eller kredittkortopplysninger.

Tekniske opplysninger om din enhet eller internettoppkobling – for eksempel IP-adresse, informasjonskapsler (cookies), geografisk plassering og innloggingsopplysninger.

Informasjon om din brukeratferd – som søkemønsteret ditt og aktiviteter på nettstedet, svartiden din for sider og hvordan du benytter deg av tjenestene våre.

Informasjon fra andre kilder – Allment tilgjengelig informasjon eller informasjon fra våre samarbeidspartnere, som vi innhenter for å holde våre opplysninger om deg oppdatert, eller for å sikre for eksempel betaling.

 

Formål og juridisk grunnlag

Mobpartstore.no behandler dine personopplysninger for forskjellige formål. Hovedsakelig behandler CoolStuff opplysningene dine til følgende formål, med følgende juridisk grunnlag:

Et av våre fremste formål med innsamling av personopplysninger, er å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som kunde. Det gjelder å bearbeide og levere bestillingene dine, fakturere og tilby kundeservice og andre nødvendige tilbud som er koblet til kjøp av produktene våre. Vi kan for eksempel ha behov for å svare på spørsmålene dine via kundeservice koblet til kjøpet, samt sende ut informasjon til deg i forbindelse med produktsikkerhet, som for eksempel dersom noen av produktene våre må tilbakekalles, og for øvrig forsikre oss om at juridisk begrunnede krav blir etterlevd (for eksempel regnskapsloven).

Juridisk grunnlag: Gjennomføring av avtale (salgsbetingelser) eller juridisk forpliktelse.

Et annet formål er å kunne tilby deg gode produkter og service gjennom tilpassede tjenester, og å kunne levere bedre tjenester med mer relevant innhold. Vi bruker de opplysningene vi samler inn for å kunne gi deg informasjon om produkter du etterspør, men også for å forstå kundene våre bedre. For å oppnå dette, gjennomfører vi blant annet kundeundersøkelser. Videre analyserer vi opplysninger om våre kunders demografiske og geografiske forhold, interesser og oppførsel ut fra de opplysningene vi innhenter fra nettsiden vår eller andre tjenester, såkalt profilering. Kunde- og markedsanalyser, samt statistisk behandling, gjøres på et sammenstilt nivå som ikke gjør det mulig å identifisere enkeltkunder.

Juridisk grunnlag: Berettiget interesse.

Vi kan benytte opplysninger om deg for – via post, epost, SMS eller telefon – å sende nyhetsbrev, informere deg om nye produkter, kampanjer, tilbud, konkurranser og annen informasjon om våre produkter og aktiviteter som vi tilbyr og tror kan være av interesse for deg. Personopplysningene dine kan også benyttes til interessebasert reklame på internett via oss eller de digitale annonsenettverkene vi samarbeider med, og som i enkelte tilfeller kan bli tilpasset etter dine interesser, basert på informasjon som vi har samlet inn, såkalt profilering.

Juridisk grunnlag: Berettiget interesse eller samtykke (så vidt annet ikke uttrykkelig er gitt i forbindelse med innsamlingen av personopplysningene dine).

 

Informasjon om informasjonskapsler (cookies)
Vi benytter informasjonskapsler (cookies), elektroniske bilder og lignende sporingsteknikker på nettsiden vår og i epostkommunikasjonen vår.

 

Hvem gir vi dine opplysninger til?
Vi behandler personopplysningene dine med den største forsiktighet, og opplysningene dine benyttes kun av oss og utvalgte tredjeparter.

Tredjeparter som vi hyrer inn for å hjelpe oss med å drive virksomheten vår (som for eksempel til kundeundersøkelser og utsendelser) har kun tillatelse til å benytte dine personopplysninger for vår regning og til de spesielle oppgavene de utfører for oss etter våre instruksjoner, og der de opptrer på våre vegne. De er pliktige til å sikre at dine personopplysninger oppbevares konfidensielt og sikkert. Dersom det etter lov kreves, har du rett til å få en liste fra oss over eventuelle personopplysningsassistenter som behandler dine personopplysninger på våre vegne.

For å kunne tilby bedre tjenester og i markedsføringsøyemed kan vi også videresende personopplysningene dine til tredjeparter, oftest til selvstendig personopplysningsansvarlige, for at disse skal kunne utføre en tjeneste for oss eller deg, for eksempel adresseoppdateringer, post- eller fraktselskap som skal levere produkter, forsikringsselskap, banker og kredittopplysningsselskap eller til digitale annonsenettverk som vi samarbeider med.

Vi kan også i andre tilfeller overlate personopplysninger til andre, for eksempel når vi har grunn til å tro at opplysningene er nødvendige for å identifisere, kontakte eller tiltale noen som kan ha gjort innbrudd på nettsiden, eller som på annen måte har brutt seg inn på eller krenket våre rettigheter eller eiendom eller våre kunders eller andre besøkendes rettigheter.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS krever at det aktuelle landet har en avtale med EU/EØS, at landet vurderes å ha tilstrekkelig databeskyttelseslover eller at vi har inngått avtale med en aktuell tredjepart om at de må tilpasse seg EU-kommisjonens godkjente klausuler angående beskyttelsen av den personlige integriteten. Du finner en liste over godkjente tredjeland og standardklausuler på EU-kommisjonens hjemmeside og på svenske Datainspektionens hjemmeside om overføring av data til tredjeland.

 

Dine rettigheter
I henhold til lov har du rett til å be om informasjon om de personopplysningene vi har om deg etter at du har identifisert deg og tydelig oppgitt hvilken informasjon du ønsker å se. En slik forespørsel skal være skriftlig, personlig signert og sendes til den adressen som er oppgitt nedenfor under punkt 10. Vi vil så fort som mulig, og senest i løpet av 1 måned, besvare henvendelsen din. I de tilfellene der vi ikke kan oppfylle forespørselen din, vil vi gi deg beskjed om det, samt hvorfor.

Dersom du mener opplysningene om deg er feilaktige eller ufullstendige, har du ut fra loven rett til å henvende deg til oss med et krav om rettelse. Vi vil korrigere eller oppdatere dine opplysninger så fort som mulig innenfor rimelighetens grenser.

Du har også rett etter loven til å få opplysningene dine fjernet eller kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine, samt tilbakekalle eventuelle samtykker. Du har også ut fra loven rett til å få overført (portert) de personopplysningene du har gitt oss.

Merk at det kan være påkrevet for oss å beholde noen nødvendige personopplysninger i forbindelse med sletting, tilbakekallelse av samtykke eller portering for å kunne oppfylle våre juridiske og avtalemessige forpliktelser. Det kan også være tillatt etter loven at vi beholder enkelte personopplysninger for å tilgodese våre forretningsbehov.

Du har rett til å innvende mot den behandlingen av personopplysningene dine som vi gjør med støtte i interesseavveining, inkludert profilering. Vi må da, etter at du har spesifisert hvilken behandling du innvender mot, vise at det finnes interesser som veier tyngre. Du har på samme måte rett til når som helst å innvende mot behandlingen av personopplysningene dine som gjøres i forbindelse med direktemarkedsføring.

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?
Vi lagrer kun personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig ut fra de formålene som følger av denne personvernerklæringen eller så lenge som det kreves i henhold til lover og avtaler. Personopplysningene dine avvikles eller anonymiseres når de ikke lenger er relevante for de formål som de ble samlet inn for, eller når de ikke lenger er påkrevet i henhold til lover og avtaler.

 

Hva gjør vi for å beskytte personopplysningene dine?
For å hindre uautorisert tilgang, bruk, endring, ødeleggelse eller utlevering, har vi innført egnede standarder for å beskytte og sikre de opplysningene om deg som vi behandler. Handlingene gjøres for å hindre ikke-tillatt eller ulovlig behandling av opplysningene om deg og utilsiktet tap eller ødeleggelse eller skade på disse opplysningene. Mobpartstore.no bruker blant annet SSL (Secure Socket Layer), som innebærer at de bestillingene du gjør er krypterte. Dersom det blir oppdaget brudd på personvernet, vil det i henhold til lov bli meldt til Datatilsynet, samt at du får beskjed.

 

Lenker til andre nettsider
Vær oppmerksom på at det på denne nettsiden kan finnes lenker til andre nettsider. Ved å følge en sånn lenke, kan du bli ledet til andre nettsider med andre regler for identitetsbeskyttelse enn det som er oppgitt i denne personvernerklæringen.

 

Endring av personvernerklæringen
Denne personvernerklæringen kan oppdateres av oss. Dersom det gjøres vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi gi deg beskjed ved å plassere en tydelig melding på nettsiden eller annet egnet sted. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å holde deg informert om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 

Levering
Bestillinger mottas og gjennomføres på alle virkedager. 
(Bestillinger som fullføres inntil kl. 15 sendes samme dag).

Posten - rekommandert pakke med prioritet sendes i post. Prisen er 50.90 NOK. Leveringstid er 8-14 dager.

 

Retur av kvalitetsvarer

Du kan levere varen tilbake i løpet av 14 dager fra dens mottakelse. Vi anbefaler å pakke varen godt og sende den som rekommandert pakke i post fordi vi ikke tar ansvar hvis pakken forsvinner eller blir ødelagt under frakt. Varen som tilbakeleveres skal vare i fullt sett. Utseende på detaljer skal ikke være forandret siden de ble sendt (ingen sprekker i slep, ikke knust, beskyttende film er ikke tatt vekk og uten andre mekaniske skader). Før du installerer og skreller av beskyttelsesfilmene fra delen, må du slå på skjermen og teste den helt. Kjøper tar ansvar for varens fulle sett og emballasje.

Refusjon på defekte varer er helt gratis. Refundering av varer som ikke krever refundering må betales av kunden.

Du kan sende varene til:


POSTEN (Registrert - send oss sporingsnummeret etter at varen blir sendt)

MOBPARTSTORE OÜ
Centrinis paštas
Totorių g. 8, Vilnius
Lithuania
01103
+37061579911
 

Vennligst kontakt oss før du sender varen tilbake. Ved mottak av varen vil vi refundere alle betalte penger innen 1-3 virkedager.
 

Retur av defekte varer

Garantien for telefondeler er 12 måneder, men hvis det er synlig fysisk skade, for eksempel riper på LCD-skjermen, gjelder ikke garantien. Det er 6 måneders garanti på batteriene.

 

Kontakt
MOBPARTSTORE OÜ, 16144741 er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, i henhold til det som er skrevet over her, med mindre annet er angitt i forbindelse med innsamlingen av dine opplysninger. Mobpartstore.no følger norsk lov om databeskyttelse. Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger, ber vi deg kontakte oss via opplysningene nedenfor.

 

Selskap: MOBPARTSTORE OÜ, 16144741
+372 602 7889
E-post: info@mobpartstore.no
Adresse: Tartu mnt 67 / 1-13b Tallinn Harjumaa 10115

arrow_upward